Tập tin : settlements_map_eng_s.jpg
Bản đồ-Flying Fish Cove-settlements_map_eng_s.jpg
544x771 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Flying Fish Cove
Quyền tác giả : occupiedpalestine.files.wordpress.com