Tập tin : _44081811_zim_harare_map203.gif
Bản đồ-Harare-_44081811_zim_harare_map203.gif
203x152 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Harare
Quyền tác giả : newsimg.bbc.co.uk