Tập tin : Zimbabwe-Tourist-Map.jpg
Bản đồ-Harare-Zimbabwe-Tourist-Map.jpg
891x1200 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Harare
Quyền tác giả : www.mappery.com