Tập tin : harry-mwanga-airport.jpg
Bản đồ-Harry Mwanga Nkumbula International Airport-harry-mwanga-airport.jpg
770x517 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Harry Mwanga Nkumbula International Airport
Quyền tác giả : www.lusakatimes.com