Tập tin : STX_overview_map.png
Bản đồ-Henry E Rohlsen Airport-STX_overview_map.png
1400x958 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Henry E Rohlsen Airport
Quyền tác giả : travelwidget.com