Tập tin : map.jpg
Bản đồ-Inhambane-map.jpg
396x546 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Inhambane
Quyền tác giả : www.mozambiquehappenings.co.za