Tập tin : ru--gs--200k--xf36-36--S023-20_E035-00--S024-00_E036-00.jpg
Bản đồ-Inhambane-ru--gs--200k--xf36-36--S023-20_E035-00--S024-00_E036-00.jpg
1269x922 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Inhambane
Quyền tác giả : mapstor.com