Tập tin : tidesta3593.png
Bản đồ-Inhambane-tidesta3593.png
542x542 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Inhambane
Quyền tác giả : www.mobilegeographics.com