Tập tin : map-of-jersey-ci-july-2007.jpg
Bản đồ-Jersey-map-of-jersey-ci-july-2007.jpg
1024x742 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Jersey
Quyền tác giả : www.reeves-hall.net