Tập tin : New_Jersey_county_map.jpg
Bản đồ-Jersey-New_Jersey_county_map.jpg
750x1304 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Jersey
Quyền tác giả : www.washingtonstatesearch.com