Tập tin : 8536497151_cb0c0ca728_z.jpg
Bản đồ-Jersey-8536497151_cb0c0ca728_z.jpg
640x640 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Jersey
Quyền tác giả : farm9.staticflickr.com