Tập tin : scan0050.jpg
Bản đồ-Jersey-scan0050.jpg
1150x836 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Jersey
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com