Tập tin : Saba-SAB.jpg
Bản đồ-Juancho E. Yrausquin Airport-Saba-SAB.jpg
800x551 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Juancho E. Yrausquin Airport
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org