Tập tin : mapa-sudao-do-sul.png
Bản đồ-Juba-mapa-sudao-do-sul.png
1131x801 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Juba
Quyền tác giả : istambuls.files.wordpress.com