Tập tin : Map_Sudan_BaD_Juba.png
Bản đồ-Juba-Map_Sudan_BaD_Juba.png
776x350 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Juba
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org