Tập tin : South_Sudan_capitals_780.png
Bản đồ-Juba-South_Sudan_capitals_780.png
780x566 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Juba
Quyền tác giả : www.allkisima.com