Tập tin : A600DC57-6E0F-4145-A36B-D53CC28FFBDF_mw1024_s.png
Bản đồ-Juba-A600DC57-6E0F-4145-A36B-D53CC28FFBDF_mw1024_s.png
1024x576 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Juba
Quyền tác giả : gdb.voanews.eu