Tập tin : kabul-map.jpg
Bản đồ-Kabul-kabul-map.jpg
5100x4108 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kabul
Quyền tác giả : hereticdhammasangha.files.wordpress.com