Tập tin : Kiev-Tourist-Map.jpg
Bản đồ-Kiev-Kiev-Tourist-Map.jpg
1700x2340 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kiev
Quyền tác giả : mappery.com