Tập tin : Kiev_map_english.png
Bản đồ-Kiev-Kiev_map_english.png
665x663 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Kiev
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org