Tập tin : Kingston-Street-Map.jpg
Bản đồ-Kingston-Kingston-Street-Map.jpg
1192x1210 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingston
Quyền tác giả : mappery.com