Tập tin : kingston-topo-map.jpg
Bản đồ-Kingston-kingston-topo-map.jpg
2883x1850 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingston
Quyền tác giả : www.jamaicancaves.org