Tập tin : kingston-map.png
Bản đồ-Kingston-kingston-map.png
1077x437 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Kingston
Quyền tác giả : www.locksmithsutton.com