Tập tin : kingston-brosius1.jpg
Bản đồ-Kingston-kingston-brosius1.jpg
957x751 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingston
Quyền tác giả : queensarchives.files.wordpress.com