Tập tin : kingstown-stv201.jpg
Bản đồ-Kingstown-kingstown-stv201.jpg
500x334 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : www.planetware.com