Tập tin : txu-oclc-6589746-sheet26-5th-ed.jpg
Bản đồ-Kinshasa-txu-oclc-6589746-sheet26-5th-ed.jpg
5000x4402 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kinshasa
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu