Tập tin : zaire_pol97.jpg
Bản đồ-Kinshasa-zaire_pol97.jpg
1057x1141 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kinshasa
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu