Tập tin : kinshasa_gombe_2001.jpg
Bản đồ-Kinshasa-kinshasa_gombe_2001.jpg
2078x3752 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kinshasa
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu