Tập tin : 4164764050_96bb0c629e_o.gif
Bản đồ-Kinshasa-4164764050_96bb0c629e_o.gif
624x400 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Kinshasa
Quyền tác giả : farm3.staticflickr.com