Tập tin : dh933_01459drc.jpg
Bản đồ-Kinshasa-dh933_01459drc.jpg
1062x1138 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kinshasa
Quyền tác giả : www.ecoi.net