Tập tin : 4940-2012-09-airport.jpg
Bản đồ-La Romana International Airport-4940-2012-09-airport.jpg
525x700 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : La Romana International Airport
Quyền tác giả : images.oyster.com