Tập tin : lebanon-map-physical.jpg
Bản đồ-Liban-lebanon-map-physical.jpg
900x1133 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net