Tập tin : lebanon-map.jpg
Bản đồ-Liban-lebanon-map.jpg
650x800 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : themena.files.wordpress.com