Tập tin : Lebanon-Country-Map.jpg
Bản đồ-Liban-Lebanon-Country-Map.jpg
1348x1972 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : mappery.com