Tập tin : Lebanon_2002_CIA_map.jpg
Bản đồ-Liban-Lebanon_2002_CIA_map.jpg
1623x2000 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org