Tập tin : lebanon_trans-2002.jpg
Bản đồ-Liban-lebanon_trans-2002.jpg
1986x2458 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu