Tập tin : lebanon-rr-map.jpg
Bản đồ-Liban-lebanon-rr-map.jpg
2500x3248 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : almashriq.hiof.no