Tập tin : Lebanon_Topography.png
Bản đồ-Liban-Lebanon_Topography.png
1636x1804 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org