Tập tin : map-lebanon.jpg
Bản đồ-Liban-map-lebanon.jpg
850x1111 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.geographicguide.net