Tập tin : map_of_lebanon.jpg
Bản đồ-Liban-map_of_lebanon.jpg
466x350 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.lonelyplanet.com