Tập tin : map-of-lebanon.gif
Bản đồ-Liban-map-of-lebanon.gif
693x664 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.yourchildlearns.com