Tập tin : 1983DD_Lebanon_Map.jpg
Bản đồ-Liban-1983DD_Lebanon_Map.jpg
1038x1302 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : images.wikia.com