Tập tin : lebanon_map_highres_1.jpg
Bản đồ-Liban-lebanon_map_highres_1.jpg
490x415 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : assets.panda.org