Tập tin : Lebanon_Map.jpg
Bản đồ-Liban-Lebanon_Map.jpg
1044x1314 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : countries.bridgat.com