Tập tin : lebanon_map_south.jpg
Bản đồ-Liban-lebanon_map_south.jpg
3040x3168 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.mideastweb.org