Tập tin : 360px-Lebanon_districts.png
Bản đồ-Liban-360px-Lebanon_districts.png
360x444 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org