Tập tin : lebanon_pol_2002.jpg
Bản đồ-Liban-lebanon_pol_2002.jpg
1074x1294 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : images.nationmaster.com