Tập tin : lebanon-map-copy3.jpg
Bản đồ-Liban-lebanon-map-copy3.jpg
1166x1405 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : zeinamasri.files.wordpress.com