Tập tin : lebanon_divisions.jpg
Bản đồ-Liban-lebanon_divisions.jpg
711x822 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.globalsecurity.org