Tập tin : LebanonModernDay2.jpg
Bản đồ-Liban-LebanonModernDay2.jpg
525x568 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Liban
Quyền tác giả : www.israel-a-history-of.com